M-79/1993 - Forskrift om hagebruksfrø

(31.12.1993)

Rundskriv
M-79/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/13442

31.12.1993

Til

Såvareforretningene, Fylkesmannen, Landbruksavdelingene, Landbrukskontorene m.fl.

Forskrift om hagebruksfrø

Vedlagt følger et eksemplar av ny forskrift om hagebruksfrø. (Ikke elektronisk)(utgått)

Forskriften tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og trer derfor i kraft den 1. januar 1994 - samtidig med at EØS-avtalen trer i kraft i Norge.

Det er imidlertid anledning til å omsette hagebruksfrø etter någjeldende regler fram til 1. juli 1994.

Norges forpliktelser etter EØS-avtalen følger av dens vedlegg I, del III. Avtalen gir hjemmel for tidsbegrensede unntak når det gjelder den felles sortskatalog og kravene til spireevne. Dette er fulgt opp i forskriften. Videre er det lagt opp til å opprettholde strengere krav til floghavre enn de generelle bestemmelsene i EØS-avtalen på grunn av den gunstige floghavresituasjonen i Norge, jf. St.prp. nr. 100 (1991- 92)

Med hilsen

Magne Stubsjøen e.f.

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Grethe H. Dahl
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55