M-79/1994 - Statsbudsjettet 1996 — budsjett — framlegg frå fylkesmannen si landbruksavdeling

(09.12.1994)

Rundskriv
M-79/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/11074

09.12.1994

Til

fylkesmennene

Statsbudsjettet 1996 – budsjett – framlegg frå fylkesmannen si landbruksavdeling

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55