M-81/1994 - Statsbudsjettet 1996 — budsjettframlegg frå forsknings- og utdanningsinstitusjonane

(13.12.1994)

Rundskriv
M-81/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/11197

13.12.1994

Til

Forsknings- og utdanningsinstitusjonar under Landbruksdepartementet

Statsbudsjettet 1996 – budsjettframlegg frå forsknings- og utdanningsinstitusjonane

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55