M-9/1993 - Tilskott til jordbruksveger - utbetalingsfullmakt 1993

(20.01.1993)

Rundskriv
M-9/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00847

20.01.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene, jordbruksetaten

Tilskott til jordbruksveger - utbetalingsfullmakt 1993

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Jarleif Nordheim

Saksbehandler: Henrik EinevollØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55