Målestokkonkurranse i VA-sektoren

SINTEF, desember 2005

Målestokkonkurranse i VA-sektoren

Kommunal- og regionaldepartementet ga våren 2005 SINTEF i oppdrag å utarbeide et opplegg for målestokkonkurranse i VA-sektoren.

Rapporten fra SINTEF kan du lese her

Arbeidet til SINTEF er en oppfølging av SINTEFs rapport fra desember 2003 om informasjonssystem og finansieringsregime for VA-sektoren (VARFIN-rapporten). VARFIN-rapporten finner du ved å trykke her.