Mangfold i kunst og kultur - Syv punkts strategi mot 2020

Ressursgruppe for større mangfold leverte rapporten "Mangfold i kunst og kultur - Syv punkts strategi mot 2020" til kulturministeren i dag.

"Mangfold i kunst og kultur - Syv punkts strategi mot 2020"