Mangfold i kunst og kultur - Syvpunktsstrategi mot 2020

Rapport fra ressursgruppa for større mangfold

Kulturminister Anniken Huitfeldt mottok 6. juni 2011 rapporten fra Ressursgruppen for større mangfold om hvordan arbeidet med kulturelt mangfold kan styrkes.