Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon

Telemarksforsking har levert rapporten "Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon". Rapporten beregner anslag på de merkostnadene som oppstår i kommunal tjenesteproduksjon som følge av at befolkningen vokser. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Last ned rapporten (pdf)