Markedseffekter av forbildeprogrammer for energi- og miljøvennlige bygg

SINTEF Byggforsk rapportnr. SBF20150247

Sintef Byggforsk har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport som gir oversikt over forbildeprogrammer for energieffektive og klimavennlige bygg i Norge, og vurderer hvilke markedseffekter programmene har hatt i byggenæringen. Blant programmene er FutureBuilt, Framtidens bygg og Zero Emission Buildings (ZEB).

Rapporten konkluderer blant annet med at forbildeprogrammene har bidratt til økt kompetanse, flere og rimeligere miljøprodukter og teknologiutvikling innenfor energi og miljø i bygg. Markedseffektene har imidlertid vært størst i yrkesbygg og i nybyggmarkedet, og mindre synlig i boligmarkedet, særlig innenfor rehabilitering. Forfatterne anbefaler at det foretas en sterkere kommunisering av kvaliteter som komfort og inneklima, ved siden av andre miljøkvaliteter, enn det som skjer idag . De anbefaler også å kombinere forbildeprogrammer med andre virkemidler, for å få et betydelig økt volum og vekst av miljøvennlige løsninger.

Les rapporten her (pdf)