Mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Rundskriv Q-02/2008

Det er vedtatt endringer i barneloven om mekling i saker der foreldrene er uenige om at barnet skal flytte, og om mekling før tvangsgjennomføring ved samværshindring. Endringene trer i kraft 1. januar 2018. Det er ikke gjort endringer i meklingsforskriften. Endringene er nærmere omtalt i Prop. 161 L (2015-2016).

Last ned og les rundskrivet her.