Meld. St. 18 (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Virksomheten til Posten Norge AS

Virksomheten til Posten Norge AS

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no