Meld. St. 18 (2011–2012)

Virksomheten til Posten Norge AS

Virksomheten til Posten Norge AS

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget