Meld. St. 22 (2009 – 2010)

Sametingets virksomhet 2009

Sametingets virksomhet 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no