Meld. St. 26 (2012-2013)

National Transport Plan 2014–2023

Meld. St. 26

(2012-2013)
Report to the Storting (white paper)

National Transport Plan 2014–2023

English version

Følg meldingen videre på www.stortinget.no