Meld. St. 29 (2012–2013)

Morgendagens omsorg

Morgendagens omsorg

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget