Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Helse- og omsorgsdepartementet

100 millioner til morgendagens omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen følger opp stortingsmeldingen ”Morgendagens omsorg” med å foreslå å bruke 100 millioner i 2013 til blant annet velferdsteknologi, pårørende, frivillige og økt aktivitet på eldresentre, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og menn i omsorgssektoren.

– Vi starter tiltak for morgendagens omsorg allerede nå, slik at vi er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Vi vil mobilisere og ta i bruk samfunnets samlede omsorgsressurser. Sammen med brukere, pårørende, frivillige og helse- og omsorgspersonell i kommunene, skal vi skape morgendagens omsorg, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

I revidert nasjonalbudsjett for 2013 foreslås det å bevilge 100 millioner til:

  • Program for utvikling og innføring av velferdsteknologi og innovasjon: 55 millioner kroner
  • Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk: 10 millioner kroner
  • Nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren: 7 millioner kroner
  • Faglig omstilling med vekt på støtte til aktivitet i eldresentra, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og rekruttering av menn til omsorgssektoren: 28 millioner kroner

– Vi har mange meninger om omsorgssektoren, men for lite forskningsbasert kunnskap. De neste årene vil vi sørge for at omsorgssektoren kan bygge opp sitt eget kunnskapsgrunnlag. Derfor satser vi på forskning og innovasjon, og tilrettelegger for opplæring av ansatte, sier Støre.

Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene i 2020. I første fase av velferdsteknologiprogrammet prioriteres midler til utprøving av en trygghetspakke, nasjonale standarder, dokumentasjon og spredning av velferdsteknologi og innovasjonstiltak, styrking av InnoMed og opplæringsprogram for ansatte.

– Velferdsteknologi kan gi mennesker bedre mulighet til å mestre eget liv og helse og bidra til at flere kan bo lenger hjemme. Enkle ting som fallsensorer, komfyrvakt og nettbrett som minner deg på at du får besøk, kan gi trygghet og bidra til et sosialt liv. Teknologi kan aldri erstatte nærkontakt med helsepersonell, men kan være et viktig tillegg for å gi bedre omsorg, sier Støre.

Les mer om Revidert nasjonalbudsjett 2013

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter