Meld. St. 32 (2012–2013)

Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte

Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget