Meld. St. 32 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte

Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no