Meld. St. 43 (2012–2013)

Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no