Meld. St. 9 (2010–2011)

Fullskala CO2-håndtering

Fullskala CO2-håndtering

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget