Meld. St. 1 (1996–1997)

Nasjonalbudsjettet 1997

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget