Meld. St. 14 (1995–1996)

Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget