Meld. St. 36 (2016–2017)

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 21. april 2017 om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk blir sendt Stortinget.