Meld. St. 4 (2016–2017)

Sametingets virksomhet 2015

Sametingets årsmelding for 2015 ble vedtatt av Sametingets plenum 3. mars 2016. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til Stortinget om Sametingets virksomhet 2015 er noen saker i Sametingets årsmelding løftet fram og kommentert. Det gis en oversikt over konsultasjoner i 2015 og første halvdel av 2016. I tillegg blir det gitt omtaler av Sametingets bruk av tildelte budsjettmidler i 2015 på utvalgte områder.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget