Meld. St. 4 (2019–2020)

Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2019 og utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no