Meld. St. 5 (2015–2016)

Sametingets virksomhet 2014

Sametingets årsmelding for 2014 ble vedtatt av Sametingets plenum 5. mars 2015. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til Stortinget om Sametingets virksomhet 2014 er noen saker i Sametingets årsmelding løftet fram og kommentert. Det gis en oversikt over konsultasjoner i 2014 og første halvdel av 2015. I tillegg blir det gitt omtaler av Sametingets bruk av tildelte budsjettmidler i 2014 på utvalgte områder.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no