Meld. St. 5 (2018–2019)

Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold

I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2018 og utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no