Menneskerettigheter 2003

Årsrapport om Norges innsats for menneskerettigheter

Årsrapporten om Norges innsats for menneskerettighetene i 2003 er nå tilgjengelig ( i pdf-format). (18.11)

Menneskerettigheter 2003

Årsrapporten om Norges innsats for menneskerettighetene i 2003 er nå tilgjengelig ( i pdf-format). Rapporten beskriver regjeringens tiltak for fremme av menneskerettighetene, nasjonalt og internasjonalt.

VEDLEGG