Mer kunnskap - bedre barnevern

Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018-2024

Denne strategien skal gi et historisk kompetanseløft i det kommunale barnevernet. Mer kunnskap i barnevernstjenestene skal gi et
bedre barnevern for barn og familier og tryggere medarbeidere.

Last ned strategien her (PDF).

Forside av strategi
Foto: Adobestock