Mid-Norway power study

Utarbeidet av Shell

Shell har oversendt sin rapport til Olje- og energidepartementet om det forretningsmessige grunnlaget for etablering av kraftproduksjon knyttet til Ormen Lange.

Mid-Norway power study