Midl. endr. i dagpengeforskriften (unntak fra mobilitetskravet for faglærte utlendinger)

Forskrift om midlertidig endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (unntak fra mobilitetskravet for faglærte utlendinger)