Midl. endr. i utlendingsforskriften (opphold til faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien)

Forskrift om midlertidig endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphold til faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien).

Se forskriften på lovdata.no