Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet

Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:2

Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan endringen i reglene om midlertidig ansettelse, som ble innført 1. juli 2015, har påvirket sysselsetting og jobbmuligheter for innvandrere, personer med redusert arbeidsevne og unge med lite utdanning.

Forskningsrapporten bygger på tall til og med 2016. Rapporten tyder på at både utsatte grupper og majoritetsbefolkningen i større grad fikk en ustabil jobbsituasjon i perioden de har sett på,  men at det ikke er mulig å skille effekter av reformen fra effektene av nedgangskonjunkturen i samme tidsperiode. 

Rapporten

Les rapporten her (Institutt for samfunnsforskning)

Oppdragstaker

Institutt for samfunnsforskning 

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet