Midtveisevaluering av norsk deltakelse i Kreativt Europa

Menon-publikasjon nr. 44/2018 av Anne Espelien og Håvard Baustad

På oppdrag fra Kulturdepartementet har analyseselskapet Menon Economics gjort en midtveisevaluering av Norges deltakelse i EU-programmet Kreativt Europa.

Rapporten "Midtveisevaluering av norsk deltakelse i Kreativt Europa" (.pdf)

Gir deltakelse i Kreativt Europa utbytte for norske aktører?
Dette er kanskje det mest nærliggende spørsmålet man stiller seg når Norge som nasjon har bidratt med nærmere 18 millioner euro til programmet i tidsrommet 2014 til 2017.

Evalueringen viser at deltakelse i Kreativt Europa gir utbytte, men ikke alt kan telles i kroner. Norske aktører har fått igjen 16,72 millioner euro, det vil si 1,2 millioner euro mindre enn vi har bidratt med. Men dette handler om mer enn penger. Blant annet bidrar Kreativt Europa til at kulturprosjekter blir gjennomført og i et større omfang enn uten støtte fra programmet. Dessuten tilbyr programmet muligheter som aktørene ikke har tilgang til andre steder.