Midtveisrapport: Utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen

Juli 2016

Samferdselsdepartementet utreder et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Denne midtveisrapporten presenterer arbeidet så langt og er bygget opp rundt de mulige oppgavene som er identifisert.

Les dokumentet

Utgangspunktet har vært de aktuelle oppgavene i mandatet, og en vurdering av behov, status og muligheter knyttet til disse.

Midtveisrapporten er grunnlag for en politisk behandling høsten 2016.

Høringskonferanse 11. august
Samferdselsdepartementet inviterer til åpent høringsmøte 11. august klokka 10.00-14.00 på Radisson Blu Hotel i Bodø, der det blir anledning å gi innspill til det videre arbeidet. Påmelding til møtet bes sendt til Nina.Gauslaa-Brathen@sd.dep.no innen 5. august 2016.

Les rapporten som HTML ved å klikke grønn "Les dokumentet"-knapp over (OBS: feil ved nummerering av fotnoter), eller som PDF: Midtveisrapport: Utredning av oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen (pdf)