Miljø 2004 Petroleumssektoren i Norge

Miljø 2004 Petroleumssektoren i Norge

Økt kunnskap om petroleumsaktivitet og miljøspørsmål.

Formålet med publikasjonen er tredelt:

  • Øke kunnskapen om miljøaspektet ved norsk olje‑ og gassvirksomhet.
  • Se nærmere på et tema som både næringen og myndighetene er spesielt opptatt av, og vise hvilke utfordringer og alternativ vi står overfor.
  • Understreke målet til regjeringen om at Norge skal forene rollen som en stor energiprodusent med å være et foregangsland i miljøspørsmål.

Miljø 2004 presenterer utslippsstatus, miljøeffekter og tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft fra petroleumsvirksomheten. Tema i årets utgave fokuserer på renseteknikker for produsert vann og viser at ny norsk teknologi bidrar til å begrense risiko for miljøskade. Valg av løsning varierer fra felt til felt, begrunnet av reservoartekniske forhold og kostnader. Den sterke fokuseringen på de miljømessige sidene ved norsk olje- og gassproduksjon har ført til at vi har en petroleumssektor som er i forkant på miljøområdet. Dette er resultatet både av at myndighetene i høy grad har inkludert miljøhensyn i sektorens rammebetingelser, og av industriens innsats på området.

Figurer (i pdf format)

Miljø 2004 (i pdf format)

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.