Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge

Økt kunnskap om petroleumsaktivitet og miljøspørsmål.

Formålet med publikasjonen er tredelt:

  • Øke kunnskapen om miljøaspektet ved norsk olje‑ og gassvirksomhet.
  • Se nærmere på et tema som både næringen og myndighetene er spesielt opptatt av, og vise hvilke utfordringer og alternativ vi står overfor.
  • Understreke målet til regjeringen om at Norge skal forene rollen som en stor energiprodusent med å være et foregangsland i miljøspørsmål.

Miljø 2005 presenterer utslippsstatus, miljøeffekter og tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft fra petroleumsvirksomheten. Tema i årets utgave er petroleumsaktivitet i Barentshavet, og setter fokus på de strenge miljøkravene som stilles til virksomhet i nord. Vi vil med dette forklare hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at petroleumsvirksomhet i nordområdene kan drives på en miljømessig forsvarlig måte. Den sterke fokuseringen på de miljømessige sidene ved norsk olje- og gassproduksjon har ført til at vi har en petroleumssektor som er i forkant på miljøområdet. Dette er resultatet både av at myndighetene i høy grad har inkludert miljøhensyn i sektorens rammebetingelser, og av industriens innsats på området.

Miljø 2005 (pdf format)

Figurer (pdf format)

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.