Miljøhandlingsplan 2001-2004

V-0907 B

Handlingsplanen er i pdf-format (452 kB)


Offentlige institusjoner kan bestille handlingsplanen fra:
Statens forvaltningstjeneste
Informasjonsforvaltning
Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo
E-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no
Telefaks: 22 24 27 86

Oppgi publikasjonsnummer: V-0907 B