Nærings- og handelsdepartementets eierberetning for første halvår 2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet