Nærings- og handelsdepartementets eierberetning for første halvår 2004