Næringshagene - Omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen

Evaluering av Næringshagesatsingen - Sluttrapport, juni 2004

Næringshagene - Omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen

Evaluering av Næringshagesatsingen – Sluttrapport

Hartmark Consulting AS, Oslo, juni 2004.