Nasjonal helseplan

Del av Statsbudsjettet 2006-2007

Nasjonal helseplan lagt frem i forbindelse med statsbudsjettet 2007

Nasjonal helseplan

I forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet 2007, legger helse- og omsorgsdepartementet fram Nasjonal helseplan.

Planen finnes i PDF-format her