Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012