Nasjonal veileder - gården som læringsarena for barn og unge

Inn på tunet

Alle har behov for å bli sett, hørt og verdsatt – dette er spesielt viktig for ungemennesker som går på skole for å tilegne seg kunnskap på veien mot å bli selvstendige voksne mennesker som skal skape sin egen framtid.

Nasjonal veileder Inn på tunet - gården som læringsarena for barn og unge