NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

Fafo-rapport 2015:41

Rapporten om NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere tar for seg hva som kjennetegner ungdom som er i kontakt med NAV-kontoret og hvilke utfordringer NAV-veiledere møter i arbeidet med oppfølging av unge.

Rapporten tar også for seg hvordan NAV-kontorene følger opp unge brukere, hvordan arbeidet med oppfølging av unge er organisert ved kontorene, og hvilken betydning garantiordningene har for oppfølgingen unge får ved NAV-kontoret.

Fafo har gjort intervjuer ved et utvalg NAV-kontor og en spørreundersøkelse blant saksbehandlere ved de 200 største NAV-kontorene i landet. Gjennom rapporten belyses problemstillingene ved å ta NAV-veiledernes perspektiv og kartlegge deres erfaringer, praksis og holdninger.

Rapporten

 

Les rapporten her (Fafo)

Oppdragstaker

Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter ved Fafo.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.