Nettverkssamfunn og frivillig organisering

En kunnskapsstatus (ISF 2008)

I forbindelse med forskningsprogrammet ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor” har Institutt for samfunnsforskning levert en rapport på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet: ”Nettverkssamfunn og frivillig organisering”.

Hvordan påvirker utviklingen av et nettverkssamfunn frivillig organisering? Er internett et hjelpemiddel for å fremme aktiv deltakelse i frivillige organisasjoner eller er det en hindring og en konkurrent? I en ny rapport oppsummerer Bernard Enjolras den tilgjengelige kunnskapen på feltet, og staker ut veien for videre forskning.

Rapporten "Nettverkssamfunn og frivillig organisering” (pdf-format)