No More Failures: Ten Steps to Equity in Education

OECD-rapporten “No more failures – ten steps to equity in education” viser at det er mogleg å gjere noko med stryk og fråfall – og i tillegg redusere dei store sosiale kostnadene som kjem når vaksne ikkje har nødvendige basiskunnskapar frå skulen.

 OECD-rapporten “No more failures – ten steps to equity in education”  viser at det er mogleg å gjere noko med stryk og fråfall – og i tillegg redusere dei store sosiale kostnadene som kjem når vaksne ikkje har nødvendige basiskunnskapar frå skulen.

Lenke til  OECD-rapporten “No more failures – ten steps to equity in education”