Noen lover og forskrifter

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Konkurranseportalen

Konkurranseportalen

Noen lover og forskrifter som er aktuelle ved konkurranseutsetting