Norge informerer ESA om hvordan ESAs vedtak om etterbetaling av industriens fritak fra el-avgift skal følges opp

Norge informerer ESA om hvordan ESAs vedtak om etterbetaling av industriens fritak fra el-avgift skal følges opp

Norske myndigheter informerer i brev av 1. september 2004 EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) om at organets vedtak om etterbetaling av fritatt el-avgift skal bringes inn for EFTA-domstolen med påstand om opphevelse av vedtaket.

Fritatt el-avgift skal likevel innkreves i påvente av en avgjørelse i EFTA-domstolen.

Les brevet her

Les ESAs vedtak av 30. juni 2004 her