Norsk humanitær politikk - Årsrapport 2011

Norge bidro gjennom sin humanitære bistand med betydelig støtte gjennom lokale og internasjonale humanitære organisasjoners arbeid for å redde liv og lindre nød i en lang rekke humanitære kriser verden over i 2011. Flere nye konflikter, oppblussing av gamle konflikter, fortsettelse av de kroniske konfliktene, nye ekstremhendelser og ekstremvær utgjorde et komplisert bilde og utsatte det humanitære arbeidet for harde prøver.

Norsk humanitær politikk - Årsrapport 2011

Forsidebilde - norsk humanitær rapport 2011(Istockphoto)
Forsidebilde - norsk humanitær rapport 2011(Istockphoto)