Norsk-russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene

Handlingsplanen oppmuntrer til felles kulturprosjekter mellom Norge og Russland som kan bidra til utveksling av erfaring, kunnskap og ideer.

Norsk-russisk handlingsplan for kultursamarbeid i nordområdene (.pdf)