Norske kommentarer om tjenestedirektivet

Regjeringen arbeider aktivt for å påvirke tjenestedirektivet. Det hovedmål er å sikre en god sosial modell. Regjeringen sendte kommentarer til forslaget i februar i år og har nå sendt nye norske kommentar om tjenestedirektivet til Rådet og Europaparlamentet.

Norske kommentarer om tjenestedirektivet

Regjeringen arbeider aktivt for å påvirke tjenestedirektivet. Det hovedmål er å sikre en god sosial modell. Regjeringen sendte kommentarer til forslaget i februar i år og har nå sendt nye norske kommentar om tjenestedirektivet til Rådet og Europaparlamentet.

- Tjenestedirektivet går i riktig retning i forhold til det første forslaget fra Kommisjonen fra 2004. Vi har likevel bedt om klargjøringer av enkelte punkter sier nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

Les mer om tjenestedirektivet og de norske kommentarene http://odin.dep.no/nhd/norsk/samarbeid/europeisk/p30007523/bn.html

24. mai 2006