Til Barne- og familiedepartementet

Utvalg oppnevnt av Barne- og familiedepartementet den 16. november 1994 for å utrede spørsmål om fedres opptjeningsrett til fødselspenger, legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, den 27. november 1995

Jan Grund

Johs. Aspehaug

Stein Gunnes

Christian Hellevang

Ragnhild Nordaas

Randi Reese

Ellen Risøe

Anne Lise Ryel

Annette Selmer

Petter Skarheim

Bjørn Tore Stølen

Sverre Ulsberg

Hanne Koll Larssen

Til forsiden